250 Pemusingan Alatan jentera terpakai
Alatan jentera terpakai Pemusingan