Bar penghantar

31 Pemusingan Bar penghantar Alatan jentera terpakai
Alatan jentera terpakai Bar penghantar