Bar penghantar

30 Pemusingan Bar penghantar Alatan jentera terpakai
Alatan jentera terpakai Bar penghantar